Usługi

Wszystkie prace wykonywane przez Instalbud są standaryzowane przez państwowe normy budowalne oraz normy eksploatacji rurociągów. Poza tym, prace wykonywane sa zgodnie z cyrkularzami, przyjętymi przez organizacje eksploatujące, zarządy gospodarstw gazowych i wodnych. Przedsiębiorstwo posiada wszystkie niezbędne zezwolenia i certyfikaty: certyfikaty na rury i części fasonowe, certyfikaty testów laboratoryjnych styków spawalniczych i inne. Podczas wykonywania prac sprawowany jest nadzór techniczny ze strony organizacji eksploatujących i nadzór autorski ze strony projektantów.

W ciągu niewiele ponad roku pracy pomyślnie zrealizowane zostały następujące projekty: budowa Stryjskiego punktu poboru wody (miasto Stryj, długość – 2800 m, montaż rur o średnicy 280 mm, okres wykonania – dwa miesiące); wodociągu ciśnieniowego Wojutnickiej gorzelni (wieś Wojutyczi, długość – 1800 m, montaż rur o średnicy 160 mm, okres wykonania – półtora miesiąca); wodociągu ciśnieniowego w mieście Gródku (długość – 2500 m, montaż rur o średnicy 315 mm, termin wykonania – półtora miesiąca). Obecnie Instalbud wraz z dwoma firmami-partnerami zajmuje się budową wodociągu oraz kanalizacji dla nowego osiedla „Nowy Świat” w mieście Stryju. Przedsiębiorstwo wykonuje prace ziemne (doły i rowy) pod wodociągi i kanalizacje, sprawa i układa rury, doprowadza wodociągi bezpośrednio do działek pod zabudowę przyszłych budynków. Taka metodyka pracy odpowiada praktyce europejskiej: najpierw budowane są sieci inżynieryjne, a już potem same budynki. Łączna długość wodociągu wynosi pięć kilometrów. Długość prac kanalizacyjnych wykonywanych przez Instalbud wynosi 1300 m.

Instalbud uczestniczy w różnych konkursach dla organizacji budowalnych, jednakże najważniejszym argumentem przemawiającym na korzyść przedsiębiorstwa są zwycięstwa w przetarganch na budowy obiektów. Ważnym osiągnięciem Instalbudu są także zaproszenia do współpracy od innych firm. Natchnienie nowicjusza i doświadczenie profesjonalisty – oto cechy, które najlepiej charakteryzują nasze przedsiębiorstwo.