Głowna strona

Instalbud – natchnienie nowicjusza, doświadczenie profesjonalisty

Przedsiębiorstwo Prywatne Firma Instalbud stanowi jednostkę produkcyjno-montażową firmy Instalplast-XV, krajowego lidera w sferze produkcji rur plastikowych dla zaopatrzenia w wodę i gaz oraz kanalizacji. Dana jednostka pojawiła się na rynku ukraińskim nieprzypadkowo. Posiadając ponad czternaście lat doświadczenia pracy w powyższej sferze, Instalplast-XV postanowił świadczyć swoim klientom pełny cykl usług, a w szczególności: od produkcji i sprzedaży wysokiej jakości rur polietylenowych – do perfekcyjnych prac inżynieryjnych w zakresie ich montażu i wprowadzenia do eksploatacji. Poza tym, pojawienie się Instalbudu uwarunkowane jest potrzebami rynku, ponieważ często nawet duże firmy nie radzą sobie same z zamówieniami i angażują partnerów do współpracy.

Firma Instalbud od 2007 roku zajmuje się budownictwem i montażem wewnętrznych i zewnętrznych rurociągów, gazociągów, wodociągów i sieci kanalizacyjnych z ciśnieniowych rur polietylenowych i PCV. Wykonuje wiercenia ukierunkowane horyzontalnie o średnicy od 40 do 80 mm i długości do 800 m (tak zwane technologie bezwykopowe). Instalbud zajmuje się także pracami hydraulicznymi wewnątrz budynków. Przedsiębiorstwo wykonuje prace spawalnicze z rurami o średnicy do 400 mm, a w niedalekiej przyszłości planuje zakup niezbędnego sprzętu w celu wykonywania prac spawalniczych z rurami o średnicy 630 mm i więcej. W pracy z sieciami kanalizacyjnymi nie ma ograniczeń dotyczących średnicy rur.

Na dzień dzisiejszy w firmie pracuje 10 specjalistów. Taka ilość fachowców jest optymalna dla wykonywania prac na dość dużych obiektach. W najbliższym czasie przedsiębiorstwo przewiduje współpracę z innymi niewielkimi firmami oraz indywidualnymi specjalistami, którzy, posiadając niezbędne doświadczenie oraz kwalifikację zawodową, nie posiadają niezbędnego dla dużych prac sprzętu. Instalbud posiada wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy wykonują cały zakres prac od początku do końca, a w szczególności: przygotowanie dokumentacji kosztorysowej, wykonanie brac budowlano-montażowych i sprawanie rur polietylenowych. Uwzględniając niedobór specjalistów w sferze sprawania rur w regionie zachodnim, Instalbud poszedł drogą zagranicznych kolegów i finansuje naukę swoich młodych pracowników we Lwowskim Centrum Edukacyjno-Atestacyjnym. Później zdobywają oni doświadczenie praktyczne już bezpośrednio podczas pracy w przedsiębiorstwie.

Doświadczenie pracy w zakresie spawania rur fachowcy Instalbudu przejęli od kolegów – specjalistów z Węgier, którzy około 10 lat nazad jako pierwsi wprowadzali produkcje i montaż rur polietylenowych na Ukrainie. Obecnie w przedsiębiorstwie są specjaliści, którzy moga nie tylko wykonywać na wysokim poziomie prace budowlano-montażowe i spawalicznie, ale także udzielić specjalistycznych konsultacji partnerom.

Na dzień dziesiejszy Instalud świadczy swoje usługi w obwodzie lwowskim. Jednakże, mając niezbędne osiągnięcia i kontakty w Tarnopolu, Doniecku, Ługańsku i innych miastach, celem przedsiębiorstwa jest praca na całym terytorium Ukrainy. Instalbud wykorzystuje własny współczesny sprzęt produkcji zagranicznej: aparaty spawalnicze polskich firm KAMITECH oraz NOVOTECH, niemiecką koparkę o dużej mocy EDER w celu wykonywania prac ziemnych. W najbliższym czasie przedsiębiorstwo planuje zakup jeszcze dwóch podobnych koparek, ponieważ ilość zamówień od klientów skłania nas do rozwijania mocy produkcyjnych oraz zwiększenia zatrudnienia. Instalbud przejmuje oraz udoskonala doświadczenie zagranicznych i krajowych firm – weteranów w tej branży. W stosunkowo niedługim okresie czasu pracy na rynku przedsiębiorstwo zdobyło również swój innowacyjny know-how.