W ciągu niewiele ponad roku pracy pomyślnie zrealizowane zostały następujące projekty:

  1. budowa Stryjskiego punktu poboru wody (miasto Stryj, długość – 2800 m, montaż rur o średnicy 280 mm, okres wykonania – dwa miesiące);
  2. wodociągu ciśnieniowego Wojutnickiej gorzelni (wieś Wojutyczi, długość – 1800 m, montaż rur o średnicy 160 mm, okres wykonania – półtora miesiąca);
  3. wodociągu ciśnieniowego w mieście Gródku (długość – 2500 m, montaż rur o średnicy 315 mm, termin wykonania – półtora miesiąca).
  4. Obecnie Instalbud wraz z dwoma firmami-partnerami zajmuje się budową wodociągu oraz kanalizacji dla nowego osiedla „Nowy Świat” w mieście Stryju. Przedsiębiorstwo wykonuje prace ziemne (doły i rowy) pod wodociągi i kanalizacje, sprawa i układa rury, doprowadza wodociągi bezpośrednio do działek pod zabudowę przyszłych budynków. Taka metodyka pracy odpowiada praktyce europejskiej: najpierw budowane są sieci inżynieryjne, a już potem same budynki. Łączna długość wodociągu wynosi pięć kilometrów. Długość prac kanalizacyjnych wykonywanych przez Instalbud wynosi 1300 m.

Будівництво безнапірного каналізаційного коллектора діаметром 1600 мм по вулиці Стуса м. Львів.